Omega-3 Yağ Asidi Takviyesi ve COVID-19'lu Kritik Hastalar

29.09.2021

Omega-3 Yağ Asidi Takviyesinin COVID-19'lu Kritik Hastaların Klinik ve Biyokimyasal Parametreleri Üzerindeki Etkisi Üzerine Randomize Klinik Bir Çalışma;

Doaei, Saeid et al. “The effect of omega-3 fatty acid supplementation on clinical and biochemical parameters of critically ill patients with COVID-19: a randomized clinical trial.” Journal of Translational Medicine vol. 19,1 128. 29 Mar. 2021, doi:10.1186/s12967-021-02795-5

Omega-3 çoklu doymamış yağ asitleri (n3-PUFA'lar), inflamasyonun ve kazanılmış immün yanıtların önemli aracılarıdır ve anti-inflamatuar yanıtları güçlendirebilir. Son zamanlarda yapılan çalışmalar, eikosapentaenoik asit (EPA), dokosaheksaenoik asit (DHA) ve a-linoleik asit (ALA) dahil olmak üzere n3-PUFA'ların hücre zarının stabilitesini artırabildiğini, bağışıklık fonksiyonunu düzenleyebildiğini, hiper inflamatuar reaksiyonları engelleyebildiğini ve sistemik inflamatuar yanıt sendromu (SIRS), çoklu organ disfonksiyon sendromu (MODS) ve enfeksiyon komplikasyonlarının insidansını azaltabildiğini göstermiştir.

Bu makalede, COVID-19'lu kritik hastalarda n3-PUFA takviyesinin inflamatuar ve biyokimyasal belirteçler üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmada, COVID-19 ile enfekte 128 kritik yoğun bakım hastası üzerinde yapılmıştır ve müdahale grubuna 1000 mg omega-3 takviyesi verilmiştir. Müdahale grubu, kontrol grubuna kıyasla önemli ölçüde daha yüksek bir aylık sağ kalım oranına, daha yüksek arteriyel pH, HCO3 ve Be seviyelerine ve daha düşük BUN, Cr ve K seviyelerine sahip bulunmuştur (p< 0.05). İki grup arasında kan şekeri, Na, Hct, Ca, P, MAP, SaO2, PO2, PCO2, WBC, GCS, Hb, Plt, PTT ve Albümin arasında anlamlı fark bulunmamıştır.

Omega-3 yağ asitleri ile takviye, bağışıklık düzenleyici ve organ koruyucu etkilere sahip olabilir. Daha önceki çalışmalar da omega-3 PUFA’ların daha yüksek plazma seviyeleri, hayatta kalma ile ilişkili olduğunu belirtmektedir. Bu çalışma ile, COVID-19 ile enfekte yoğun bakım hastalarında, Omega-3 takviyesinin asidoz ve böbrek fonksiyonu üzerinde umut verici etkileri olduğu, lenfosit sayısını ve GCS'yi artırabileceği ve bir aylık sağ kalıma olumlu etkisi olduğu görülmüştür.