Nütrisyon konusundaki bilimsel ve güncel veriler, yurt içi ve yurt dışından yetkin klinisyen ve akademisyenlerin katılımıyla oluşan bilimsel danışma kurulu tarafından hazırlanan çeşitli nitelikteki programlar yoluyla, katılımcılara aktarılır.

NN eğitim programları yüz yüze eğitim sınıflarını, canlı/web tabanlı sınıf oturumlarını, etkileşimli grup çalışmalarını bir araya getiren yenilikçi bir öğrenme yaklaşımından oluşmaktadır. Bu programlarının süresi, içeriği ve amacına göre değişkenlik arz etmektedir.

Bu eğitim programları, farklı alanlardaki sağlık çalışanlarının, klinisyenlerin, ve araştırmacıların mesleki ihtiyaçlarına, kariyer planlarına ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak şekilde, seçebilecekleri farklı modellerden oluşmaktadır.