Multivitamin/Mineral Takviyeleri: Gerekçe ve Güvenlik – Sistematik Bir İnceleme

08.06.2022

Biesalski, H. K., & Tinz, J. (2017). Multivitamin/mineral supplements: Rationale and safety–A systematic review. Nutrition, 33, 76-82.

Multivitamin ve mineral takviyeleri, genel popülasyonda sağlıklı bir diyete rağmen oluşabilen eksiklikler için yaygın olarak kullanılır. Bu kullanımın süresi ve güvenliği sağlığı etkileyen kısmıdır.

Yapılan sistematik incelemede; Multivitamin ve mineral takviyelerinin öncelikle hamile ve yaşlı grubunda önlem amaçlı kullanımı vurgulanmış, tüm gruplar için DRI veya UL’yi aşmayan sınırlarda takviye kullanımının beslenme durumunu ve sağlık göstergelerini iyileştirdiği sonucuna varılmıştır. Bildirilen çalışmaların hiçbirinde vitamin ve mineral takviyelerinin sağlık üzerine ciddi bir olumsuz etkisi olmadığı vurgusu da yapılmıştır. İncelenen bir çalışma ile 10 yıldan fazla multi vitamin ve mineral takviyesi kullanımının da güvenli olduğu rapor edilmiştir.

Sonuç olarak;
Multivitamin ve mineral takviyeleri fizyolojik dozlarda (%100 DRI) kısa ve uzun vadede güvenlidir, yüksek dozlarda tekli vitaminler tüketilirse olumsuz etkiler oluşabilir. 

Makale Detayları için: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27553772/ adresini ziyaret edebilirsiniz.