Aromaterapinin yetişkin hastalarda ameliyat öncesi anksiyete üzerine etkisi: Randomize kontrollü çalışmaların bir meta-analizi

13.04.2022

Ameliyat öncesinde, hastaların büyük kısmı kaygı yaşamaktadır. Bu muhtemel stres ve anksiyetenin yönetimi için "aromaterapi" önerilmektedir.

Her türlü aromaterapiyi içeren 347 müdahale çalışması incelenmiş, genel olarak aromaterapinin kontrol grubuna kıyasla ameliyat öncesi kaygıyı önemli ölçüde azalttığı bulunmuştur.

Postoperatif komplikasyonların önlenmesinde preoperatif anksiyete için etkili bir tamamlayıcı tedavi olabilir.

Makale tam metni için : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1744388121000013